Ceník - Mgr. et Mgr. Lucie Neumannová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Odměna za poskytování právních služeb je vždy stanovena na základě dohody s klientem! V mé advokátní kanceláři Vám předem sdělím, kolik za právní službu zaplatíte. V  dohodě o odměně za poskytování právních služeb zohledňuji zejména  složitost případu, časovou náročnost řešené problematiky a  objem  poskytovaných právních služeb.
V mé advokátní kanceláři se Vám snažím vždy vyjít vstříc.

Právní porada bez převzetí právního zastoupení
-          advokátka  si za právní poradu v advokátní kanceláři účtuje částku nejméně  Kč  500,-- v případě, že nepřevezme právní zastoupení ve věci samé.  Přesáhne-li tato právní porada 30 minut času, může být navýšena o  dalších Kč 500,-- (a to za každou započatou půl hodinu času).
         
Právní porada při převzetí právního zastoupení ve věci samé
Po poradě s klientem je možno účtovat dle dohody
-   odměnu  úkonovou  (podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 177/1996 Sb., o  odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb  („advokátní tarif“), ke každému úkonu je účtován režijní paušál ve výši  Kč 300,--)

-   odměnu časovou (od povahy a náročnosti případu od Kč 1.000,-- za hodinu)
-   odměnu paušální
-   odměnu podílovou

Advokátka  při poskytování právních služeb využívá motorové vozidlo a při  poskytování právních služeb mimo obec Teplice má právo na náhradu  cestovních výdajů. Náhrada cestovních výdajů je účtována dle platných  právních předpisů o cestovních náhradách.

Za promeškaný čas  spojený s cestou k výkonu právního úkonu, který se koná mimo obec  Teplice, je účtována dle § 14 odst. 3 advokátního tarifu částka 100,- Kč  za každou započatou půlhodinu.

Při převzetí případu zpravidla účtuji zálohu na poskytované právní služby.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky