Kdo jsem - Mgr. et Mgr. Lucie Neumannová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

- od 1.1.2017 působím jako samostatná advokátka se sídlem V Jirchářích 60/6,  400 01 Ústí nad Labem s generální praxí

- jako advokátka jsem zapsána u České advokátní komory od ledna 2016 pod evidenčním číslem 16745

- v současné době zpracovávám rigorózní práci na Karlově univerzitě, právnické fakultě, katedře trestního práva

- od roku 2014 působím jako externí pracovník na Bankovním institutu  vysoká škola – regionální pracoviště Teplice, kde přednáším rodinné  právo.

- v lednu 2012 jsem úspěšně ukončila magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

- v mezidobí jsem byla zaměstnána u společnosti AGC Flat Glass Czech  a.s. V rámci svého působení ve společnosti AGC Flat Glass Czech a.s.  jsem absolvovala v období od září 2008 do května 2009 manažerský program  „Mladý manažer 2008“ vedený vzdělávací společností TOP CONSULTING  Praha.

- v roce 2005 jsem úspěšně ukončila magisterské studium na  Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí  nad Labem, obor  speciální pedagogika. - v roce 2004 jsem absolvovala půlroční stáž v  Paříži, kde jsem prohlubovala své znalosti francouzského jazyka.

- hovořím anglicky a francouzsky.  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky